Günümüzde en büyük dövmelerden biri, en çokBelirli sembollere sahip olanlar talep olarak çağrılabilir. Dövmelerin, örneğin bir akrepin değeri o kadar büyük ki, hem din ile hem de işaretlerle ve çok farklı inançlarla kesişimlerini bulabilirsin. Bu sembolün birçok yorumu var. Bakalım bunlardan bazıları.

Akrep dövmelerinin değeri

Dövmelerin anlamı. Farklı halkların yorumlanmasında Akrep

Akrep imgesi ilk olarak Mısır'da ortaya çıktı.Tanrıça Selket'in kutsal hayvanı olarak kabul edildi. Diğer dünya güçlerinden korunan muskalarda bulunabilir. Kuzey Amerika'da, akrep, aynı zamanda, öbür yaşamın hamisi olarak kabul edildi. İnsanın dünyevi işlerini tartıyor ve ölümden sonra neye layık olduğuna karar verdi. Afrikalı kabileler savaşçıların akrep hamisi olarak kabul edildi. O öldürücü ve militanlığın bir örneğiydi. Ama bütün ülkelerde o kadar da korkunç bir savunucuydu. Örneğin, Çin ve Japonya'da bir akrep sadakat, sevgi ve adalet sembolü olarak kabul edildi.

Dövmelerin anlamı. Akrep ve ordu

orduda dövme akrep değeri

Birçoğu ne anlama geldiğini düşünmüyordövme kendisi. Bunu sadece akrep burcu onların burcu olduğu için yap. Her ne kadar günümüzde sembolizmin önemi eski zamanlardan çok daha küçük bir rol oynar. Örneğin, orduda akrep dövmesi anlamı çok şeffaftır. Kapalı ya da açık pençelerle tasvir edilir, bu da adamın savaşa katılıp katılmadığı anlamına gelir. Görüntünün çapraz çizgilerinde tasvir edilen bir akrep, sıcak noktalarda servis anlamına gelir. İngiltere ve Fransa'da bir akrep, bir askerin cesareti anlamına gelir. Ve Avrupa ülkelerinde bir çete ya da herhangi bir gayri resmi harekete katılım anlamına gelebilir. Bu dövme altına sadece sahiplerinin her birinin suçlu geçmişini ima etmesine gerek yoktur. Hapishane dairelerinde altta yatan bir nedeni yok.

Dövme tarzı

Çoğu zaman bu dövme göğüste ve omuzda yapılır,her detayı dikkatlice çizer. Renkler saldırganlığı vurgulamak için kırmızı veya mavi olarak kullanılır. Fakat aynı zamanda görüntünün oldukça stilize olduğu, yani tüm korkutucu özelliklerin sahnelerin ardında olduğu gibi kaldığı görülür. Bu dövmeler çoğunlukla omuz bıçağı veya ayak bileği üzerinde kızlar tarafından yapılır. kızın bıçak üzerinde bir akrep dövmesi değeri o her bakımdan bağımsızlık ve ciddiyetini takdir söylüyor. Bu ilginç, değil mi?

Dövmelerin anlamı. Akrep ve kader üzerindeki etkisi

kürek kemiği üzerinde dövme akrep değeri

Genellikle bir akrep şeklinde bir dövme seçingüçlü, kendine güvenen insanlar. Her halükarda hayatları için savaşacaklarını gösteriyorlar. Ve gerekirse, zehirli bir kuyruğu da kullanacaklar. Sonuçta, bir akrep çölün bir sakinidir, bu nedenle, sert şartlarda yaşamak için alışıktır. Yani insanlar bir akrep dövmesi takıyorlar. Akrep burcunun altında doğanlar sağlam ve kararlı. Onlar her zaman doğrudan hedeflerine giderler. Ve tüm zorluklar geçici bir mühlet olarak algılanır, bu sırada bir taşa ya da kavgaya uzanabilirsiniz. Akrep budur. Ve bu dövme, bir kişinin tüm niteliklerini tam olarak altını çiziyor. Ve eğer açık bir şekilde tezahür edilmezlerse, o zaman deseni çizdikten sonra, daha güçlü hale gelirler ve karakterin ana özellikleri haline gelirler. Bu bir yanılsama değil, doğrulanmış bir gerçek.

Bu yüzden dövmelerin anlamını incelemeye başladık. Akrep gücü, dayanıklılığı ve kararlılığıdır. Kalan diğer makalelerde tartışılacaktır.

</ p>